Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng đã có buổi làm việc tại xã Bảo Toàn về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 219-2025.

Theo đó, thời gian qua, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của Liên đoàn Lao động tỉnh, xã Bảo Toàn đã đẩy mạnh công tác vận động, thực hiện dân chủ cơ sở để người dân được biết, được làm, được bàn, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện các mục tiêu chung. Qua đó tạo sự tin tưởng, đóng góp tích cực các nguồn lực của người dân để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Kết quả, toàn xã đã hoàn thành 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, đại bộ phận nhân dân đã nâng cao ý thức tham gia xây dựng chương trình nông thôn mới, cùng nhau thi đua tăng gia sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nhà văn hóa xóm, đường giao thông, công trình điện sinh hoạt… Theo đó, hơn 1.000 công lao động, 350 triệu đồng và hơn 2000m2 đất đã được nhân dân đóng góp; vận động ủng hộ được 7 triệu đồng vào quỹ xây dựng nông thôn mới…

Bên cạnh đó, nhờ phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, xã Bảo Toàn cũng đã nhận được 220 triệu đồng tiền hỗ trợ từ các cấp, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức khác.

Đồng chí Phạm Đức Khôi – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, chương trình tổng thể mang tính dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và quốc phòng an ninh tại địa phương.

Định hướng về công tác hoạt động trong thời gian tới, đồng chí Phạm Đức Khôi nhấn mạnh: “Xã Bảo Toàn cần bám sát chủ trương chỉ đạo của huyện ủy, HĐND, UBND để tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt được; phấn đấu trong năm 2020 hoàn thành 2 tiêu chí là cơ sở vật chất văn hóa và quốc phòng an ninh. Đồng thời, tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025”.

Trần Kiều