Ngày 6.8, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn số 1063/LĐLĐ về việc vận động CNVCLĐ trong tỉnh cài đặt ứng dụng Bluezone nhằm giúp cảnh báo mọi người khi có tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19; góp phần chủ động ngăn ngừa, đẩy lùi dịch bệnh.

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đề nghị LĐLĐ các huyện, thị, thành phố, Công đoàn Các KCN, các công đoàn ngành,…triển khai đến các CĐCS trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị vận động, tuyên truyền, dán hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng tại cơ quan; yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có điện thoại thông minh cần phải cài đặt ứng dụng Bluezone cho mình và người thân; cử người ghi nhận các hoạt động ra vào trụ sở cơ quan, đơn vị.

Công văn trên cũng hướng dẫn CNVCLĐ tìm hiểu thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone được đăng tải tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn; Tài liệu sử dụng truyền thông về ứng dụng Bluezoneđăng tải tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn/tai-lieu.

Kỳ Quan