Theo đó, Văn phòng B - Nhà khách Tổng liên đoàn thông báo chức danh thi tuyển như sau:

1. Chức danh thi tuyển:

Phó Giám đốc Nhà khách Tổng Liên đoàn tại Long An.

2. Đối tượng thi tuyển

Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 979/QĐ - TLĐ ngày 24.5.2018 ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 24.11.2018 bổ sung Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

1. Công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển đang công tác tại ban , đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển . 2. Công chức, viên chức đang công tác tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; đang công tác tại các Bộ, ngành, địa phương khác nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương hoặc cao hơn với chức danh thi tuyển.

3. Công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyến hoặc chức danh tương đương thi tuyên (bao gồm cả trường hợp không công tác tại ban, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển và có thể không phải là đảng viên) được tập thể Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn (hoặc lãnh đạo đơn vị có thẩm quyền bộ nhiệm chức danh thi tuyển) đề cử và được Đảng đoàn Tổng Liên đoàn (hoặc cấp ủy của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh đó) đồng ý bằng văn bản.

4. Công chức, viên chức dự thi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 này nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự thi ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 02 cấp so với chức vụ hiện giữ; nếu không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về ngạch công chức hoặc có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực (nếu có) theo quy định về điều kiện , tiêu chuẩn của chức danh thi tuyển.

5. Công chức, viên chức dự thi quy định tại Khoản 3 Điều 4 này nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì chỉ được dự thi ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn liền kề so với chức vụ hiện giữ; nếu không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì phải có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực tối thiểu 03 năm ( không kể thời gian tập sự, thử việc ) và chỉ được dự thi chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương.

6. Các trường hợp không quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này do Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét , quyết định . . .

3. Điều kiện, tiêu chuẩn

Ngoài điều kiện, tiêu chuẩn chung theo Điều 5 Quyết định số 979/QĐ - TLĐ ngày 24.5.2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, người dự thi cần phải có những điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

- Tốt nghiệp đại học trở lên , ưu tiên chuyên ngành du lịch , khách sạn , kinh tế;

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, du lịch. Ưu tiên các ứng viên đã có thâm niên làm công tác lãnh đạo quản lý từ cấp phòng trở lên;

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp và tin học văn phòng .

4 . Hình thức thi tuyển

- Thi viết ;

- Xây dựng và bảo vệ đề án;

- Trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự .

5. Nội dung thi tuyển

- Nội dung thi viết: Kiến thức chung về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành , lĩnh vực dự tuyển;

- Nội dung thi trình bày Đề án gồm: Đánh giá thực trạng , phân tích những mặt mạnh hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, ban, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyên; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo ; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyên và những người tham dự.

6. Hồ sơ đăng ký dự thi

- Đơn đăng ký dự thi;

- Sơ yếu lý lịch cán bộ theo mẫu 2C - BTC/98 (được cơ quan nơi người dự thi đang công tác xác nhận);

- Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân;

- Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự thi;

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người dự thi đang công tác (nếu có);

- Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú;

- Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

- Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ;

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

Toàn bộ văn bản, tài liệu được đựng trong túi đựng hồ sơ kích thước 25cm x 35cm và được niêm phong kín .

7 . Thời gian , địa điểm nhận hồ sơ

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trước ngày 15.9.2019.

- Địa điểm tiếp nhận: Phòng Hành chính Tổng hợp Văn phòng B - Nhà khách Tổng Liên đoàn  lầu 01 Phòng 101, số 85 - 87 Cách Mạng Tháng 8 ( số 01 Bùi Thị Xuân ), P. Bến Thành , Quận 1 , thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 028 . 38395006 Ext 101 gặp đồng chí Nguyễn Thị Trân (nếu cần giải đáp thêm thông tin).

- Trường hợp thí sinh không trực tiếp đến được thì gửi hồ sơ theo đường bưu điện, địa chỉ: 85 - 87 Cách Mạng Tháng 8 (số 01 Bùi Thị Xuân ), P. Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

8. Thời gian, địa điểm thi tuyển

- Thời gian : Dự kiến đầu tháng 10.2019 .

- Địa điểm: 85 - 87 Cách Mạng Tháng 8 (số 01 Bùi Thị Xuân), P. Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

An An