Theo đó, lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn để xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn trong CAND “vừa hồng, vừa chuyên”, có trí tuệ, năng động, sáng tạo; có đạo đức cách mạng trong sáng...

Đến dự và phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an - cho biết, ngoài nội dung chuyên đề được truyền tải trên lớp còn có nội dung sinh hoạt chính trị về nguồn tại Khu tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu đã cho thấy điểm đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức lớp tập huấn của Công đoàn CAND.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh đề nghị Ban chấp hành Công đoàn CAND trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu, chủ động xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, lý luận nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn CAND trong giai đoạn mới. Cán bộ công đoàn phải chủ động hơn nữa trong việc tự học tập, tự nghiên cứu, tự nâng cao trình độ về chính trị, nghiệp vụ công đoàn, nghiệp vụ chuyên môn cho bản thân để xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức, của đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời hoàn thành tốt vai trò của cán bộ công đoàn.

LÊ NGÂN