Dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức, Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và gần 200 cán bộ CĐCS khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe hai chuyên đề về Xây dựng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước và chuyên đề về công tác tài chính CĐCS.

Qua đó, góp phần xây dựng đội ngủ cán bộ CĐCS khu vực ngoài nhà nước có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chương trình công tác năng 2021. Đồng thời, các cán bộ CĐCS được truyền đạt những nội dung liên quan đến tài chính CĐCS, công tác kế toán, báo cáo tài chính công đoàn, quản trị tài chính và kiểm tra công đoàn.

DIỆU ANH