Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về 3 chuyên đề chính gồm Sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý; Kỹ năng lãnh đạo và quản lý; Tuyên truyền về chống rác thải nhựa.

Trong đó, tập trung vào những nội dung chính như Hệ thống các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến bình đẳng giới, thực trạng phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý, thực trạng và tác hại của rác thải nhựa, nổi lo từ rác thải nhựa trên toàn cầu…

Thông qua lớp tập huấn toàn thể đội ngũ cán bộ công đoàn và nhất là những cán bộ nữ công được tiếp cận, trao đổi nhiều thông tin về bình đẳng giới và tác hại của rác thải nhựa. Qua đó, trang bị thêm cho mình những kiến thức, kỹ năng để tích cực tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và chống rác thải nhựa trong cộng đồng.

NGUYỄN TRƯỜNG