Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp – việc làm và an toàn lao động năm 2019. Trong 2 ngày, học viên sẽ nghe giảng và nghiên cứu, thảo luận 6 chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về an toàn vệ sinh lao động; Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động, các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Quy định pháp luật và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về công tác an toàn vệ sinh lao động; Vai trò của tổ chức công đoàn, phương pháp hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong công tác an toàn vệ sinh lao động; Điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Đánh giá, quản lý và kiểm soát nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc.

Ngoài ra, lớp học còn có chuyến khảo sát thực tế tại một cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn.

42 cán bộ công đoàn thuộc LĐLĐ 19 tỉnh, TP miền Trung - Tây Nguyên tham gia tập huấn
42 cán bộ công đoàn thuộc LĐLĐ 19 tỉnh, TP miền Trung - Tây Nguyên tham gia tập huấn.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác an toàn vệ sinh lao động: “An toàn vệ sinh lao động là một trong những chương trình quốc gia trực tiếp liên quan đến đời sống, sinh mạng của người lao động và sự phát triển bền vững, ổn định của đất nước. Năm 2018, cả nước có 7.997 vụ tai nạn lao động làm chết hơn 1.000 người.

Con số này chưa phản ánh đầy đủ thực trạng tai nạn lao động bởi nó chỉ được thống kê tại các đơn vị có quan hệ lao động chính thức. An toàn vệ sinh lao động, do vậy cần phải được nhận thức sâu sắc trong tổ chức công đoàn, nhất là với đội ngũ cán bộ trực tiếp liên quan lĩnh vực này”.

Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu yêu cầu nhóm giảng viên đứng lớp phải đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn việc truyền đạt tri thức, quy định pháp luật với những bài học thực tiễn đang diễn ra sinh động ở các địa phương, doanh nghiệp.

“Sau lớp học này, trở về địa phương, các bạn cần tham mưu cho Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trong việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động nhằm nâng cao hiệu quả vệ sinh an toàn lao động. "Mục tiêu đến hết nhiệm kỳ phấn đấu giảm 5% số vụ tai nạn lao động", ông Ngọ Duy Hiểu đặt ra yêu cầu với các học viên.         

X.N