Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình Chính phủ về việc nghỉ lễ Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 theo phương án nghỉ ngày liền kề sau ngày 2.9.

Với phương án này, dịp nghỉ lễ Quốc khánh, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày từ ngày thứ Năm 2.9 đến ngày Chủ Nhật 5.9.

Trong đó 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh và 2 ngày là ngày nghỉ hằng tuần.

Việc nghỉ này thuận tiện cho việc kỷ niệm, chào mừng ngày Quốc khánh, chuẩn bị vào năm học mới, đi du lịch,… và một số hoạt động khác.

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Đối với người lao động không phải là công chức, viên chức (gọi tắt là người lao động), người sử dụng quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày (ngày 2 tháng 9 năm 2021 dương lịch và 1 ngày liền trước hoặc sau);

Thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

ANH THƯ