Để chăm lo thiết chế văn hóa tinh thần cho người lao động (NLĐ) khi tổ chức lập và phê duyệt kế hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp, tỉnh Quảng Ninh luôn đặt ra yêu cầu phát triển nhà ở cho công nhân, các công trình văn hóa, thể thao, hạ tầng xã hội gắn với quy hoạch phát triển khu công nghiệp. Một trong quy hoach đó, Quảng Ninh còn chú trọng công tác quản lý, sử dụng quỹ đất nhà ở xã hội dành cho công nhân lao động có thu nhập thấp ổn định an cư.

Theo Công đoàn Quảng Ninh, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và thể thao xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; trong đó chú trọng quy hoạch thiết chế văn hóa thể thao trong KCN trên địa bàn; mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội, nhất là các cấp Công đoàn luôn đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, công nhân lao động tích cực tham gia xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ công nhân lao động.

Mỗi năm, các cơ quan này phối hợp với cơ quan quản lý tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động vào dịp "Tháng công nhân, Tết sum vầy"; tổ chức khoảng 30 buổi văn nghệ phục vụ công nhân, người lao động tại nơi làm việc và khu nhà trọ; các cấp Công đoàn duy trì 584 tủ sách pháp luật với hơn 200 đầu sách tại các doanh nghiệp do công đoàn quản lý, phục vụ cho hơn 100.000 công nhân lao động đến đọc, tìm hiểu thông tin...

Theo LĐLĐ Quảng Ninh, cơ quan này cùng Ban Quản lý khu kinh tế , Sở LĐTB&XH tổ chức tập huấn, hội thảo chuyên đề về pháp luật lao động, kỹ năng cho NLĐ để góp phần nâng cao nhận thức, tác phong của người lao động; phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ tổ chức tư vấn về công tác gia đình, chăm sóc nuôi dạy con cái, bảo vệ sức khỏe cho nữ công nhân lao động tại các KCN.

Hàng năm, Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh cũng phối hợp với các cơ quan liên quan phát động đăng ký thi đua tại các doanh nghiệp; phối hợp với LĐLĐ tỉnh tôn vinh các doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc về xây dựng đời sống văn hoá; tôn vinh doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa...

Đến nay, 70% doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch.” Công nhân lao động trong các KCN đều được tiếp cận với pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa; 81,6% doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã xây dựng nội quy lao động, 61% doanh nghiệp thương lượng thỏa ước lao động tập thể theo quy định”- đại diện Ban Quản lý khu kinh tế cho biết.

Trần Ngọc Duy