Tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu - đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trình bày ba chuyên đề:

Cơ hội và thách thức của Công đoàn Việt Nam trong hội nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Một số vấn đề lớn đặt ra trong lĩnh vực quan hệ lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam hiện nay. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới công nhân và hoạt động Công đoàn.

 
 

Ông Ngọ Duy Hiểu đặc biệt nhấn mạnh đến cơ hội và thách thức của tổ chức Công đoàn khi có CPTPP bởi với việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP, lần đầu tiên vấn đề “đa Công đoàn” được quy định và áp dụng tại Việt Nam.

Từ nay, Công đoàn Việt Nam vừa phải cạnh tranh với các tổ chức đại diện NLĐ khác để thu hút, tập hợp, phát triển đoàn viên; đồng thời, vừa phải giữ vững vị trí, vai trò là tổ chức chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng để đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ.

Các vấn đề phức tạp sẽ nảy sinh là số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở có nguy cơ tăng chậm so với giai đoạn trước, một số địa bàn có nguy cơ giảm sút do có sự cạnh tranh công đoàn; ở nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tuyên truyền, vận động thành lập công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Việt Nam, mà đợi cơ hội để thành lập tổ chức đại diện người lao động.

Các nhân tố theo đuổi mục tiêu thành lập tổ chức đại diện người lao động nằm ngoài hệ thống Công đoàn Việt Nam và những đối tượng không thiện chí, phản động đang quan tâm, tìm đủ cách lợi dụng, tạo cớ, bôi nhọ, nói xấu, hạ thấp vai trò và phá hoại tổ chức Công đoàn Việt Nam để “dọn đường” cho việc ra đời của tổ chức đại diện người lao động, nhằm thu hút và phát triển đoàn viên.

Trong khi tổ chức Công đoàn Việt Nam với tư cách là một đoàn thể chính trị, vừa làm nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vừa làm nhiệm vụ của một đoàn thể chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, thì tổ chức đại diện người lao động ngoài hệ thống Công đoàn Việt Nam chỉ tập trung làm nhiệm vụ là đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó chủ tịch LĐLĐ Việt Nam trình bày tại hội nghị
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó chủ tịch LĐLĐ Việt Nam trình bày tại hội nghị

Ngoài ra, là tổ chức mới thành lập, tổ chức này có khả năng thu hút lực lượng cán bộ trẻ, năng động, được đào tạo bài bản, nhiều trường hợp có sự hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước. Do đó, tổ chức này có điều kiện tập trung, phát huy nguồn lực, triển khai các hoạt động trọng tâm, trọng điểm, mang lại lợi ích thiết thân giúp người lao động dễ nhìn thấy, tin tưởng và tham gia. Cùng với các hoạt động chống phá và cạnh tranh công đoàn, vai trò, vị trí, vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam có thể bị ảnh hưởng.

Khả năng tình hình quan hệ lao động diễn biến phức tạp hơn, cạnh tranh công đoàn có nơi diễn ra gay gắt; một bộ phận người lao động có thể bị lôi kéo tham gia gây mất ổn định chính trị hoặc gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp.

Tường Minh