Một số đơn vị trước đây từng sắp xếp khu vực riêng cho người hút thuốc song với tác hại nghiêm trọng của thuốc lá cũng như mong muốn rèn luyện thói quen, tính tuân thủ, chấp hành nội quy "không hút thuốc" cho người lao động, các doanh nghiệp đều xóa bỏ các khu vực này và đưa ra lệnh cấm trong toàn bộ khuôn viên Công ty.

Công đoàn Dệt May Việt Nam đang hướng đến mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020 có 100% cán bộ Công đoàn chuyên trách được tham gia các lớp tập huấn về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, trên 90% số CĐCS thực hiện môi trường làm việc không khói thuốc, trên 50% đoàn viên, công nhân lao động được tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá; để người lao động được sống và làm việc trong một môi trường lành mạnh, không khói thuốc.

Kiều Vũ