Theo đó, ngày 3.12, tại huyện Thọ Xuân, cụm thi đua số 3 - LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị tổng kết cụm thi đua số 3 - LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Q.D
Hội nghị tổng kết cụm thi đua số 3 - LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Q.D

Được biết, cụm thi đua số 3 - LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa gồm 9 đơn vị. Toàn cụm có 1.141 công đoàn cơ sở, với 67.359 đoàn viên. Năm 2020, LĐLĐ các huyện trong cụm đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

Công đoàn các cơ sở đã phối hợp, tổ chức các hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp; tổ chức hội nghị người lao động tại các doanh nghiệp. Có 27 công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp thương lượng với chủ sử dụng lao động điều chỉnh bữa ăn ca bằng và cao hơn 15.000 đồng/người; 7 đơn vị ký kết với các doanh nghiệp có chính sách bán hàng giảm giá cho đoàn viên.

Chương trình “Mái ấm công đoàn”, LĐLĐ các huyện trong cụm đã vận động đoàn viên đóng góp quỹ nộp về LĐLĐ tỉnh và tiến hành thẩm định, đề nghị xét hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 28 gia đình đoàn viên, với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng.

Ngoài ra, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn ngoài Nhà nước được quan tâm chú trọng, toàn cụm đã thành lập 17 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 8.944 đoàn viên.

Tại hội nghị đã thảo luận, các đại biểu đã đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, tồn tại của từng đơn vị, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021.

Theo đó, trong năm 2021, các đơn vị trong cụm cần tiếp tục xây dựng chương trình hành động, tuyên truyền và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Kết thúc hội nghị, LĐLĐ huyện Triệu Sơn được tuyên dương là đơn vị dẫn đầu cụm, LĐLĐ huyện Đông Sơn và LĐLĐ huyện Thạch Thành là 2 đơn vị xuất sắc.

QUÁCH DU