Dự buổi tọa đàm có tiến sĩ Lê Cao Thắng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công đoàn; ông Nguyễn Văn Quí - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An; đại diện lãnh đạo LĐLĐ các huyện, thị, thành phố trong tỉnh Long An, Công đoàn viên chức tỉnh Long An, Công Các KCN,...

Buổi tọa đàm nhằm trao đổi, làm rõ các vấn đề đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động Công đoàn tỉnh, thành phố khi nước ta tham gia các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới.

Tham dự tọa đàm các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, tập trung vào thực trạng mô hình tổ chức và hoạt động Công đoàn doanh nghiệp khi nước ta tham gia các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới; sự ra đời và hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động ở doanh nghiệp; thực trạng mô hình tổ chức và hoạt động Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất, Công đoàn tổng công ty,…

Cơ hội, thách thức của tổ chức Công đoàn Việt Nam khi nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng được các đại biểu quan tâm.

Các đại biểu cũng đề xuất một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam khi nước ta tham gia các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An – ông Nguyễn Văn Quí – đã đánh giá khái quát về tình hình tổ chức và hoạt động của Công đoàn các cấp tỉnh Long An thời gian qua, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, có hiệu quả, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thực tiễn ở cơ sở, đề xuất các giải pháp khắc phục giúp cho quá trình tổ chức và hoạt động của các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp thời gian tới.

Kỳ Quan