Ngày 19.7, phát biểu tại hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Yên Bái lần thứ XI, ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho rằng: "Việc nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở rất quan trọng, việc thành lập mới cần được chú trọng hơn, phải chú ý phát triển số lượng thành viên".

"Việc tuyên truyền phổ biến các chủ trương ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh muốn đi sâu hiệu quả hơn nữa cần được áp dụng công nghệ trong tuyên truyền, khai thác tốt hơn nữa các nền tảng zalo, facebook" - ông Phát nói.

Hôi nghị LĐLĐ tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó nhấn mạnh các vấn đề:

Triển khai hiệu quả các Chương trình thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị, doanh nghiệp với tổ chức công đoàn nhằm mang lại những phúc lợi tốt nhất cho đoàn viên, CNLĐ.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến đoàn viên, CNLĐ chấp hành nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Chính phủ, khuyến cáo của ngành y tế và chính quyền địa phương.

Tham gia liên ngành thanh tra pháp luật lao động, Luật ATVSLĐ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động; chỉ đạo CĐCS thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở theo các Nghị định Chính phủ đã ban hành.

Nâng cao chất lượng đối thoại định kỳ, thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp; tư vấn pháp luật cho đoàn viên, CNLĐ; vận động đoàn viên, CNLĐ tiếp tục tham gia ủng hộ “Quỹ xã hội công đoàn” năm 2021.

Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; đôn đốc thực hiện công tác nhập dữ liệu đoàn viên trên phần mềm Quản lý đoàn viên Tổng Liên đoàn.

Thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; thẩm định, giải ngân các dự án vay vốn từ “Quỹ xã hội công đoàn” LĐLĐ tỉnh, đôn đốc việc giải ngân hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2021.

Duy trì lịch tiếp đoàn viên và người lao động; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo (nếu có) và công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2021.

Tiếp tục quản lý Nhà thi đấu Thể dục - Thể thao LĐLĐ tỉnh; đẩy nhanh tiến độ các dự án mua sắm, sửa chữa, xây dựng cơ bản theo kế hoạch năm 2021.

An Trịnh