Công trình chào mừng Đại hội Đảng có tên Thư viện Tiên tiến do CĐCS Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (TP. Rạch Giá) đăng ký thực hiện. Ảnh: Lục Tùng
Công trình chào mừng Đại hội Đảng có tên Thư viện Tiên tiến do CĐCS Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (TP. Rạch Giá) đăng ký thực hiện. Ảnh: Lục Tùng
Theo đó, CĐCS nhà trường phát động đoàn viên trực tiếp sưu tầm, tìm kiếm và vận động học sinh cùng đóng góp thiết bị, sách, tranh, ảnh...để xây dựng thư viện. Ảnh: Lục Tùng
Theo đó, CĐCS nhà trường phát động đoàn viên trực tiếp sưu tầm, tìm kiếm và vận động học sinh cùng đóng góp thiết bị, sách, tranh, ảnh...để xây dựng thư viện. Ảnh: Lục Tùng
Thư viện được xây dựng theo tiêu chí Tiên tiến nhằm mục đích nâng cao văn hóa đọc trong đội ngũ đoàn viên, giáo viên và học sinh. Bên cạnh phòng với hệ thống bàn ghế và bản thông điệp... thư viện còn bố trí sách, tranh... trong các chai nhựa gắn trên các nhánh cây có bóng mát để người đọc dễ dàng tiếp cận trong giờ ra chơi... Ảnh: Lục Tùng
Thư viện được xây dựng theo tiêu chí Tiên tiến nhằm mục đích nâng cao văn hóa đọc trong đội ngũ đoàn viên, giáo viên và học sinh. Bên cạnh phòng với hệ thống bàn ghế và bản thông điệp... thư viện còn bố trí sách, tranh... trong các chai nhựa gắn trên các nhánh cây có bóng mát để người đọc dễ dàng tiếp cận trong giờ ra chơi... Ảnh: Lục Tùng
Thư viện  Tiên tiến của Trường Tiểu học Trần Văn Ơn được xem như viên gạch đặt nền móng cho thói quen tốt cho học sinh: Mỗi ngày đến trường thì phải đọc sách. Ảnh: Lục Tùng
Thư viện Tiên tiến của Trường Tiểu học Trần Văn Ơn được xem như viên gạch đặt nền móng cho thói quen tốt cho học sinh: Mỗi ngày đến trường thì phải đọc sách. Ảnh: Lục Tùng
Qua xem xét, LĐLĐ TP. Rạch Giá thống nhất gắn biển công trình Chào mừng Đại hội Đảng cho Thư viện Tiên tiến của CĐCS Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Ảnh: Lục Tùng
Qua xem xét, LĐLĐ TP. Rạch Giá thống nhất gắn biển công trình Chào mừng Đại hội Đảng cho Thư viện Tiên tiến của CĐCS Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Ảnh: Lục Tùng
Dịp này, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Rạch Giá  Trương Thanh Kiện cũng tặng Giấy khen của LĐLĐ TP. Rạch Giá cho CĐCS Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Ảnh: Lục Tùng
Dịp này, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Rạch Giá Trương Thanh Kiện cũng tặng Giấy khen của LĐLĐ TP. Rạch Giá cho CĐCS Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Ảnh: Lục Tùng


Lục Tùng