Sau một thời gian tích cực tuyên truyền, vận động, vừa qua Ban vận động thành lập công đoàn tại Công ty TNHH Kanaan Bảo Lộc đã tổ chức đại hội thành lập công đoàn cơ sở với 546 đoàn viên.

Được biết Công ty TNHH Kanaan Bảo Lộc có vốn đầu tư Hàn Quốc với tổng số vốn là 134,4 tỷ đồng (tương đương 5,8 triệu USD) chuyên sản xuất các sản phẩm may mặc, ba lô, túi xách xuất khẩu qua thị trường chính là Mỹ và EU với công suất 3 triệu SP/năm, Công ty chính thức đi vào hoạt động sản xuất từ tháng 03 năm 2020 có gần 600 công nhân lao động với mức lương bình quân là 6,5 triệu đồng/tháng.

Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc cũng đã công bố quyết định kết nạp 546 người lao động vào đoàn viên công đoàn, công nhận công đoàn cơ sở Công ty, đồng thời đại hội đã bầu Ban Chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2023 gồm 05 ủy viên theo Điều 14 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến, trưởng ban vận động mới được bầu chức danh Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty cho biết, được sự hướng dẫn của Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc và sự ủng hộ của ban lãnh đạo công ty, ban vận động thành lập công đoàn cơ sở đã tích cực tuyên truyền, phổ biến cho công nhân lao động hiểu được vai trò của tổ chức Công đoàn cũng như những lợi ích khi tham gia công đoàn, đồng thời vận động công nhân lao động tự nguyện viết đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu tại đại hội thành lập, bà Nguyễn Hà Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc cảm ơn công nhân lao động đã tin tưởng và gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng thời hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho ban chấp hành công đoàn cơ sở thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và công nhân lao động, phối hợp với lãnh đạo công ty xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, đồng thời chủ động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với lãnh đạo công ty để đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh cho đoàn viên, người lao động.

Đỗ Đức Thiệm