Theo thoả thuận, các đơn vị liên quan phối hợp để thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý việc thu, chuyển trả kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An; hoạt động tạo nguồn trong đầu tư cơ sở vật chất của tổ chức công đoàn phục vụ đoàn viên công đoàn và các hoạt động khác theo nhu cầu và khả năng đáp ứng của mỗi bên từng thời kỳ.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Agribank chi nhánh Nghệ An ký kết thỏa thuận và hợp tác. Ảnh: Thanh Thủy
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Agribank chi nhánh Nghệ An ký kết thỏa thuận và hợp tác. Ảnh: Thanh Thủy
Các hoạt động hợp tác theo thoả thuận gồm: thu, chuyển trả kinh phí công đoàn; khai thác, triển khai các dịch vụ ngân hàng của Agribank đến đoàn viên công đoàn; cung cấp sản phẩm dịch vụ ưu đãi cho đoàn viên công đoàn theo nhu cầu và điều kiện của mỗi bên; tổ chức triển khai các hoạt động xã hội và các hoạt động khác theo nhu cầu và điều kiện của mỗi bên.

Thoả thuận cũng quy định trách nhiệm cụ thể của mỗi bên đối với hoạt động thu, chuyển trả kinh phí công đoàn; nội dung hoạt động khai thác, triển khai các dịch vụ ngân hàng của Agribank đến đoàn viên công đoàn; nội dung hoạt động trong công tác thông tin tuyên truyền; phối hợp tổ chức các hoạt động xã hội.

Thoả thuận hợp tác có hiệu lực trong vòng 5 năm và sẽ được tự động gia hạn nếu các bên không có văn bản đề nghị chấm dứt nội dung phối hợp.

Thanh Thuỷ