Hội nghị Phản biện được thực hiện theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện giám sát và phản biện xã hội của tổ chức Công đoàn và công văn triển khai hoạt động giám sát và phản biện xã hội năm 2021 của Tỉnh ủy Long An.

Đến dự hội nghị có đại diện các cơ quan, ban, ngành có liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh Long An.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quí – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An – cho biết, vào cuối tháng 3 này HĐND tỉnh Long An sẽ tiến hành Kỳ họp thứ 26 khóa IX.

Trong số các nội dung thông qua tại kỳ họp, dự kiến sẽ có Nghị quyết Quy định về việc ban hành chính sách hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2025.

Nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, trong đó có CNVCLĐ, tăng cường đồng thuận xã hội; trên cơ sở Hiệp thương thống nhất giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An với các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Phản biện xã hội đối với Nghị quyết nói trên trước khi được xem xét quyết định tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất sự cần thiết, phù hợp, tính khả thi của Dự thảo Nghị quyết. Thời gian qua, công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An đã đạt nhiều kết quả, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh trong tỉnh.

Trong khi các chính sách hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ còn nhiều bất cập, cần sửa đổi, bổ sung để phục vụ sự phát triển trong tình hình mới.

Các đại biểu dự hội nghị cũng đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể liên quan tới phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; điều kiện hỗ trợ; mức hỗ trợ;… trong Dự thảo.

Kỳ Quan