Tại huyện Can Lộc, ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh - đã trao 15 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho cán bộ Công đoàn đương nhiệm và cán bộ Công đoàn đã nghỉ hưu có hoàn cảnh khó khăn.

Tại huyện Thạch Hà, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tặng 7 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho cán bộ Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ Hà Tĩnh tặng quà cho cán bộ công đoàn ở huyện Thạch Hà. Ảnh: CĐ.
LĐLĐ Hà Tĩnh tặng quà cho cán bộ Công đoàn ở huyện Thạch Hà. Ảnh: CĐ

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã trao 68 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho cán bộ Công đoàn các cấp có hoàn cảnh khó khăn (gồm cán bộ chuyên trách Công đoàn và cán bộ kiêm nhiệm tại các Công đoàn cơ sở). Tặng 21 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 21 cán bộ Công đoàn đã nghỉ hưu có hoàn cảnh khó khăn.

Những món quà là lời cảm ơn, tri ân của tổ chức Công đoàn đối với những cán bộ Công đoàn đã và đang góp phần xây dựng phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh.

THANH NGỌC