Dự buổi Lễ có các đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn; các đồng chí Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy; Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.  Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.  

Đồng chí Vi Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đọc diễn văn ôn lại kỷ niệm 90 năm của Công đoàn Việt Nam và 72 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công đoàn tỉnh Bắc Kạn. Các đại biểu được xem phóng sự "90 năm Công đoàn Việt Nam - niềm tin của người lao động". 

Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí Nguyễn Văn Du và Trịnh Thanh Hằng đã biểu dương, ghi nhận những thành tích đã đạt được của đội ngũ công nhân viên chức lao động và cán bộ công đoàn các cấp thời gian qua. Đồng thời đề nghị tổ chức công đoàn và đội ngũ công nhân viên chức lao động toàn tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Các cấp công đoàn trong tỉnh phải quan tâm xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động mạnh về chính trị tư tưởng, về tổ chức và trình độ năng lực; đây là nhiệm vụ có vị trí rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định tới sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; làm tốt hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, phù hợp với điều kiện, tình hình công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động; quan tâm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động phù hợp điều kiện của địa phương, đơn vị; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức chính trị, pháp luật, nâng cao bản lĩnh chính trị của công nhân, giúp công nhân viên chức lao động nâng cao nhận thức về giai cấp, về đảng, về tổ chức công đoàn; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động công nhân viên chức lao động tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; thường xuyên tham mưu cho cấp ủy về hoạt động công đoàn; rà soát những chính sách, cơ chế, thăm nắm những vấn đề bức xúc, cấp bách có liên quan đến liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động; nắm chắc tình hình công nhân viên chức lao động, kịp thời phản ánh và đề xuất với cấp ủy để có những chủ trương, giải pháp sát hợp.

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 27 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, cán bộ công đoàn tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều thành tích góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 11 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn