Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang – ông Trương Văn Hiền – cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang, hệ thống công đoàn trong tỉnh đã triển khai cho cán bộ công đoàn sắp xếp làm việc tại nhà.

Tuy nhiên, do phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn CĐCS ở các doanh nghiệp biện pháp phòng chống dịch bệnh; đồng thời hướng dẫn CNLĐ và chủ doanh nghiệp thực hiện chính sách đối với NLĐ mất việc gần dây do dịch bệnh, nên nhiều cán bộ công đoàn vẫn phải bám sát cơ sở.

Mặt khác, LĐLĐ tỉnh cũng đang triển khai hỗ trợ cho CNVCLĐ trên toàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn, đợi khi thời gian cách ly xã hội đi qua là tổ chức đi cứu trợ, nên công việc càng thêm bận rộn. Chỉ khoảng 50% cán bộ công đoàn được sắp xếp làm việc tại nhà, còn lại phải thường xuyên bám sát cơ sở.

Kỳ Quan