Đến dự có các đồng chí: Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN; Phạm Thị Phúc và Lê Ngọc Phúc, Chủ tịch và PCT LĐLĐ Lâm Đồng, Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, CĐ cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Phúc- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong thời gian qua, LĐLĐ Lâm Đồng đã chủ động tham gia cùng với Chính quyền xây dựng, triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật, có liên quan trực tiếp đến người lao động, tham gia giải quyết việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, giáo dục về nâng cao nhận thức, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thức, ý nghĩa, có hiệu quả như tháng công nhân năm 2019 với nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ...

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn tỉnh Lâm Đồng xác định ba khâu đột phá đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện; Đại diện bảo vệ hiệu quả, chăm lo thiết thực lợi ích đoàn viên.

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Văn Anh- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN biểu dương những kết quả, nỗ lực mà LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị LĐLĐ Lâm Đồng cần làm tốt công tác chăm lo lợi ích cho đoàn viên và NLĐ...

Nhân dịp này, 2 mái ấm công đoàn đã được trao cho 2 công nhân thuộc Công ty TNHH Merkava, Khu Công nghiệp Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, trao 12 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng các cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển Công đoàn.

Đồng thời, LĐLĐ Lâm Đồng đã biểu dương 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu trong toàn tỉnh.

Phú Sơn