Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt phát biểu khai giảng lớp học. Ảnh: T.H
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt phát biểu khai giảng lớp học. Ảnh: T.H

Trong 3 tháng (mỗi tháng tập trung học 10 ngày) học, các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu 09 nội dung cơ bản, gồm: Nghiệp vụ công tác CĐ của cán bộ chuyên trách; hoạt động CĐCS; kỹ năng lãnh đạo quản lý; kỹ năng giao tiếp ứng xử; kỹ năng hòa giải và giải quyết những mâu thuẫn xung đột, bất đồng; kỹ năng quản lý thời gian và xây dựng kế hoạch công việc; kỹ năng thương lượng và thỏa ước lao động tập thể; kỹ năng làm việc nhóm; phương pháp giảng dạy tích cực.

Khoá học còn dành thời gian để các học viên và giảng viên trao đổi, thảo luận những vấn đề mang tính thời sự, sát với đặc thù địa phương... Cuối khóa có kiểm tra đánh giá chất lượng và cấp giấy chứng nhận.

Quang cảnh lớp học. Ảnh: T.H
Quang cảnh lớp học. Ảnh: T.H

“Đây là dịp giúp cho cán bộ CĐ chuyên trách các cấp được trang bị những kiến thức chuyên môn, lý luận nghiệp vụ cơ bản về công tác công đoàn, vận dụng tốt hơn giữa lý luận và thực tiễn, thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng của CĐCS" - Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt nhấn mạnh - "Qua đó có thêm điều kiện để thực thi việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cán bộ CĐ nhằm mục đích đem lại hiệu quả và chất lượng cho hoạt động CĐ ngày càng có hiệu quả, thiết thực".

Thúy Hạnh