Chương trình thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nhằm phát huy sức mạnh của mỗi bên trên các lĩnh vực hoạt động, thiết lập quan hệ, thỏa thuận hợp tác toàn diện hướng tới mục tiêu mang lại lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn.

Trong đó, chương trình phối hợp tập trung nội dung hợp tác: phối hợp thu, chuyển trả kinh phí công đoàn; khai thác, triển khai các dịch vụ ngân hàng của Agribank đến đoàn viên công đoàn như: chi trả lương qua tài khoản, vay tín chấp trả nợ từ lương, các dịch vụ thẻ, tài khoản thanh toán, ngân hàng điện tử, thấu chi tài khoản theo quy định hiện hành của Agribank; cung cấp sản phẩm dịch vụ ưu đãi dành cho đoàn viên, công đoàn theo nhu cầu và điều kiện của mỗi bên; triển khai các hoạt động xã hội.

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang ký kết thỏa thuận hợp tác với ngân hàng AGRIBANK chi nhánh tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Thành Nhân
LĐLĐ tỉnh Hậu Giang ký kết thỏa thuận hợp tác với ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Thành Nhân

Hai bên cũng thống nhất trách nhiệm cụ thể của mỗi bên đối với hoạt động thu, chuyển trả kinh phí công đoàn; nội dung hoạt động khai thác, triển khai các dịch vụ ngân hàng của Agribank đến đoàn viên công đoàn; nội dung hoạt động trong công tác thông tin tuyên truyền; phối hợp tổ chức các hoạt động xã hội.

Việc hợp tác giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang và LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác dựa trên thế mạnh của mỗi bên trên các lĩnh vực hoạt động nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Agribank, đồng thời đảm bảo lợi ích chính đáng cho doanh nghiệp, các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động trong thời gian sắp tới, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án của chính phủ, chỉ thị của UBND tỉnh về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và Ðề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Lê Thị Thanh Lam cho rằng việc hợp tác, thỏa thuận giữa hai đơn vị sẽ phát huy tối đa những lợi thế, ưu đãi và theo nhu cầu của mỗi bên nhằm mang lại những tiện ích tốt nhất cho đoàn viên công đoàn trong thực hiện các dịch vụ của Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang.

Thành Nhân