Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Công - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Ngã Bảy; bà Nguyễn Thị Giang - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang; bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hậu Giang vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh và bà Phan Hồng Thắm - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Gianh vào Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Hậu Giang với số phiếu đồng ý từ trên 96% trở lên.

Các lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng, tri ân 4 ủy viên vừa trúng cử và 1 ủy viên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa X. Ảnh: Thành Nhân

Như vậy, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 hiện có 31 ủy viên ban chấp hành (khuyết 4) và 10 ủy viên ban thường vụ (khuyết 1).

Các đại biểu biểu quyết thông qua. Ảnh: Thành Nhân
Các đại biểu, biểu quyết thông qua một số vấn đề tại hội nghị. Ảnh: Thành Nhân

Cũng tại hội nghị, các ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã biểu quyết thống nhất cho ông Phan Văn Nhớ - nguyên Chủ tịch LĐLĐ thành phố Vị Thanh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Hậu Giang (do được điều chuyển công tác); bỏ chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Hậu Giang về đóng góp quỹ hỗ trợ vốn 5.000 đồng/đoàn viên/tháng; tiến hành thảo luận và cho ý kiến một số nội dung hoạt động ban chấp hành, ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021; nghe báo cáo công tác tài chính công đoàn năm 2020...

Thành Nhân