Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Chí, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh đã trao đổi những nội dung của Luật Lao động (năm 2019); Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức (sửa đổi năm 2019) và định hướng sửa đổi bổ sung Luật Công đoàn.

Các cán bộ công đoàn tham gia buổi tập huấn. Ảnh: CĐ.
Các cán bộ công đoàn tham gia buổi tập huấn. Ảnh: CĐ.

Tại hội nghị, ban tổ chức hội nghị đã dành thời gian để các học viên tham gia thảo luận những nội dung trong quá trình thực hiện còn vướng mắc như: Ký kết hợp đồng lao động, xử lý kỷ luật lao động,… Những vướng mắc mà các học viên nêu ra đã được đồng chí Lê Văn Chí làm rõ và hướng dẫn thêm.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã biểu dương các cán bộ chuyên trách công đoàn về tham dự hội nghị tập huấn với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc tiếp thu các nội dung chuyên đề.

Đồng chí cũng định hướng cho các học viên tiếp tục nghiên cứu sâu hơn các quy định của Luật và có phương pháp, hình thức truyền đạt cho cán bộ công đoàn cơ sở một cách dễ hiểu, để họ tiếp thu hiệu quả nhất.

NGUYỄN DOÃN HẬU