Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong nước và công tác truy vết F1 của bệnh nhân COVID-19 số 3141 (quê Bắc Ninh) tại thành phố Đà Lạt trong những ngày qua, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn các cấp công đoàn tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 gắn với đảm bảo việc làm, thu nhập cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Theo đó, các cấp công đoàn tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt đến đoàn viên, CNVCLĐ để không hoang mang, lo lắng, bình tĩnh, chủ động, nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thông tin kịp thời, chính xác trên website, Zalo, Facebook của các cấp công đoàn về tình hình dịch bệnh tại địa phương và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để đoàn viên, CNVCLĐ biết, chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” trong phòng, chống dịch (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập đông người - Khai báo y tế) và hạn chế đi lại khi không cần thiết để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương, trong đó cán bộ công đoàn các cấp phải gương mẫu thực hiện trước để làm gương cho đoàn viên, CNVCLĐ.

CĐCS chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn và người sử dụng lao động thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như khai báo y tế, đeo khẩu trang, sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo khoảng cách trong ca làm việc, bữa ăn ca… và xây dựng các phương án, kịch bản phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với các cấp độ, tình huống khác nhau để chủ động triển khai đảm bảo kịp thời, hiệu quả giữa công tác chòng chống dịch bệnh với các hoạt động chuyên môn của cơ quan đơn vị, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, ông Phạm Văn Được chia sẻ, để tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng LĐLĐ và Ủy ban nhân dân tỉnh, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là CĐCS trong các doanh nghiệp nghiên cứu, điều chỉnh quy mô, hình thức tổ chức các hoạt động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế. Coi công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, khu công nghiệp và nơi tập trung đông người là một nội dung hoạt động quan trọng của Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021. Không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không tổ chức liên hoan, tiệc mừng… có tập trung đông người.

Kịp thời động viên, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Vận động đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp chia sẻ khó khăn, cùng với người sử dụng lao động tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với công tác phòng chống dịch bệnh, đảm an toàn, việc làm, thu nhập và phát triển doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường các hoạt động đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh bị mất việc làm, giảm thu nhập, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Đức Thiệm