6 tháng qua, LĐLĐ quận đã phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Nghị định số 149 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc… LĐLĐ quận đã phối hợp tổ chức kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật 20 doanh nghiệp. Thông qua đợt kiểm tra, LĐLĐ quận đã kịp thời kiến nghị với các doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật lao động, Luật BHXH, BHYT…

Ngoài ra, LĐLĐ quận đã tổ chức “Tết Sum vầy 2019” hỗ trợ cho 380 CNVCLĐ các CĐCS trực thuộc, các Tổ tự quản khu nhà trọ và Nghiệp đoàn nghề cá có hoàn cảnh khó khăn tổng số tiền 190 triệu đồng.

Thực hiện chỉ tiêu LĐLĐ TP về vận động CNVCLĐ đóng góp nửa ngày lương xây dựng Quỹ hoạt động xã hội công đoàn năm 2019, LĐLĐ quận đã vận động CNVCLĐ đóng góp nộp về TP 170 triệu đồng xét và đề nghị LĐLĐ TP xây dựng và sửa chữa 5 nhà “Mái ấm Công đoàn”, với tổng số tiền 180 triệu đồng. LĐLĐ quận và các CĐCS đã tổ chức tốt Tháng Công nhân năm 2019 với nhiều hoạt động thiết thực. Bên cạnh đó, LĐLĐ quận đã thành lập mới 14 CĐCS, nâng tổng số CĐCS lên 157 với hơn 7,5 nghìn đoàn viên. Thời gian này cũng đã có 29 đoàn viên ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, LĐLĐ quận Sơn Trà cũng đặt ra mục tiêu tập trung tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019) qua các hoạt động đẩy mạnh và hỗ trợ công đoàn cơ sở trong thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại, chủ động phối hợp và tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội… tại các DN, nhằm phát hiện sớm, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, kịp thời giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. 10 doanh nghiệp trên địa bàn quận và 20 cá nhân có thành tích tốt trong việc tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 cũng được tuyên dương trong dịp này.

H.VINH