Tại buổi tập huấn, Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn cách sử dụng và bảo mật tài khoản facebook; Nắm bắt giữa dư luận xã hội trên mạng Internet và mạng xã hội; Nhận diện đấu tranh, phản bác thông tin xấu trên mạng xã hội.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên của Văn Phòng đại diện Báo Lao Động tại ĐBSCL truyền tải cách thức tiếp cận và khai thác thông tin, thực hành một số kỹ năng cơ bản trong viết tin, bài cho tổ chức Công đoàn.

Ông Phan Ngọc Trường Nhân - Phụ trách Văn phòng Báo Lao Động tại ĐBSCL - truyền tải các kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ công đoàn chuyên trách. Ảnh: Thành Nhân.
Ông Phan Ngọc Trường Nhân - Phụ trách Văn phòng Báo Lao Động tại ĐBSCL - truyền tải các kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ công đoàn chuyên trách. Ảnh: Thành Nhân.

Đây là hoạt động nhằm trang bị cho các đại biểu những kiến thức trong kỹ năng viết tin, bài; nghiệp vụ trong việc nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội và phương pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Điều này góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra, đó là "Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Qua đó, thực hiện tốt hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong việc đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ trong tình hình mới.

Các cán bộ Công đoàn chuyên trách tham dự lớp tập huấn. Ảnh: Thành Nhân.
Các cán bộ Công đoàn chuyên trách tham dự lớp tập huấn. Ảnh: Thành Nhân.
Hơn 100 cán bộ Công đoàn chuyên trách tham dự lớp tập huấn. Ảnh: Thành Nhân.
 
Quang cảnh tại buổi tập huấn do LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức. Ảnh: Thành Nhân.
Quang cảnh tại buổi tập huấn do LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức. Ảnh: Thành Nhân.
 
Thành Nhân