Tham gia hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Lê Thị Thanh Lam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang - triển khai những nội dung cơ bản, điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01.01.2021 để cán bộ công đoàn chuyên trách trong tỉnh nắm vững nhằm thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Qua đó, những điểm mới cán bộ công đoàn cần nắm vững như: Hợp đồng lao động, thời gian làm việc, mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động, nguyên tắc, hình thức trả lương theo hướng linh hoạt hơn cho người lao động, bảo vệ quyền lợi người lao động...

Cũng tại hội nghị các đại biểu đã tham gia tọa đàm "Nâng cao trách nhiệm và sửa đổi lối làm việc của cán bộ công đoàn chuyên trách" nhằm tìm ra giải pháp nâng cao hơn chất lượng hoạt động của cán bộ Công đoàn chuyên trách. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra.

Hoài Phúc