Nhằm triển khai Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ công đoàn Việt Nam; trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận và nghiệp vụ công đoàn cho công đoàn cơ sở (đợt 2) năm 2020, sáng ngày 30.9, Liên đoàn Lao động huyện Long Mỹ khai mạc lớp tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở năm 2020 cho 120 cán bộ công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Trương Công Trung – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Long Mỹ - nêu rõ: Triển khai Nghị quyết, Điều lệ, hướng dẫn thi hành Điều lệ công đoàn Việt Nam đến tận công đoàn cơ sở để đoàn viên và người lao động hiểu và thực hiện góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp là nhiệm vụ trọng tâm; công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở là khâu then chốt; xem hai nhiệm vụ trên là yếu tố quan trọng quyết định để các cấp công đoàn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết công đoàn các cấp đề ra.

Qua lớp tập huấn các học viên sẽ được triển khai và nắm rõ hơn về Điều lệ công đoàn Việt Nam để triển khai đến tận đoàn viên và người lao động; nâng cao nghiệp vụ và trang bị kiến thức cho cán bộ công đoàn cơ sở về: Phương pháp hoạt động ở công đoàn cơ sở, chức năng nhiệm vụ của công đoàn cơ sở, tập huấn về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên...

Hoài Phúc