Buổi họp mặt ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của người phụ nữ Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.

Trong thời gian qua cán bộ công đoàn chuyên trách trong tỉnh nói chung, nữ cán bộ công đoàn chuyên trách nói riêng đã đóng góp tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp đề ra.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Kiều Văn Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã biểu dương những thành tích của nữ cán bộ công đoàn chuyên trách đã phấn đấu đạt được trong thời gian qua, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, vừa chăm lo xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

Đồng chí đề nghị, cán bộ công đoàn chuyên trách nói chung, nữ cán bộ công đoàn chuyên trách nói riêng cần có nhiều nội dung hoạt cụ thể trong thời gian tới, tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ chủ động tham gia tích cực, góp phần làm cho các hoạt động về giới có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đồng thời mong muốn trong thời gian tới chị em cần tiếp tục phấn đấu, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau thi đua "giỏi việc nước, đảm việc nhà", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn.

Dịp này, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tặng hoa và quà cho nữ cán bộ công đoàn chuyên trách. Ngoài ra, Hưởng ứng “Tháng cao điểm Vì người nghèo và phong trào cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang phát động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phát động trong tất cả cán bộ công đoàn chuyên trách. Hưởng ứng phát động tại buổi họp mặt cán bộ công đoàn chuyên trách đã đóng góp được 7.100.000 đồng.

Hoài Phúc