Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, chiều 9.5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức giao nhiệm vụ cho 76 hội viên hội phụ nữ tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đang cách ly y tế tập trung tại T3 Trường Công thương (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) là 278 công dân và kích hoạt khu cách ly y tế tập trung T4 Trường nghiệp vụ Thuế (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) để sẵn sàng tiếp nhận, cách ly y tế tập trung các công dân ở các Quốc gia, các tỉnh, thành phố về tránh dịch.

Để bảo đảm cho công tác phục vụ tuyến đầu phòng chống dịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế giao nhiệm vụ cho hội viên hội phụ nữ sắp xếp công việc cơ quan, công việc gia đình, phối hợp với các lực lượng đồng hành, xung kích về các khu cách ly tập trung tham gia vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng, bảo đảm bữa ăn cho bà con nhân dân; kiểm tra thân nhiệt, tuyên truyền cho bà con nhân dân nắm chắc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch COVID-19 để bà con nhân dân yên tâm phòng chống dịch bệnh.

Đây là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng, do đó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu hội viên hội phụ nữ được điều động tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 lần này phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đó là mệnh lệnh đối với mỗi quân nhân, đồng thời cũng là trách nhiệm của bản thân đối với xã hội.

Qua giao nhiệm vụ, 100% hội viên hội phụ nữ nhất trí cao, xác định tốt tinh thần trách nhiệm, xung phong vào tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh hiện nay.

PHÚC ĐẠT