Cụ thể, các cấp CĐ đăng ký và đã hoàn thành 178 công trình sản phẩm với tổng giá trị trên 8.318,562 tỷ đồng, trong đó, giá trị làm lợi hàng năm trên 73 tỷ đồng; 50 đề tài nghiên cứu khoa học với giá trị làm lợi trên 20 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp CĐ cũng phát động cho đoàn viên, CNLĐ thực hiện 1.670 sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật mang lại giá trị làm lợi trên 2 tỷ đồng.

Riêng LĐLĐ tỉnh đã đăng ký 3 công trình mang tính chất chăm lo đời sống tinh thần, giải trí lành mạnh và thiết thực cho đoàn viên, CNLĐ, gồm: “Tôn tạo và nâng cấp Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia Ô Tà Sóc (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn); Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang (TP.Long Xuyên) và Trường Mầm non Công đoàn tại Khu công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành) với tổng giá trị đầu tư trên 75 tỷ đồng, sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2020.

LỤC TÙNG