Ông Nguyễn Trung Trí có thời gian dài làm việc cho Prudential và giữ nhiều chức vụ khác nhau như: Trưởng Trung tâm Phục vụ khách hàng tại Cà Mau, kiêm Trưởng Văn phòng Đại diện Prudential Việt Nam tại 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. 

Từ tháng 4.2015, ông Trí kiêm nhiệm thêm chức vụ Trưởng Trung tâm Phục vụ khách hàng - Chi nhánh Cần Thơ và Quản lý giao dịch bảo hiểm tại các tỉnh: Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Long An; đồng thời kiêm Trưởng Văn phòng Đại diện Prudential Việt Nam ở 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu.

Ngày 3.5.2018, Prudential ra cùng lúc 2 quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối ông Trí kể từ ngày 5.5.2018. Một quyết định do bà Trần Lê Quế An, Giám đốc cấp cao nhân sự ký và một do bà Bùi Thị Thanh Thúy, Phó Tổng Giám đốc nhân sự ký. Cả hai quyết định đều có cùng số 270499/2018GXN/Pru và cùng ngày 3.5.2018. Cả hai quyết định này đều ghi là “Căn cứ theo đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Trung Trí…”, trong khi thực tế ông Trí không làm bất cứ đơn xin nghỉ việc nào. ông Trí cho biết.

Đến ngày 4.5.2018, ông Trí được công ty thông báo nghỉ việc với lý do “không đạt yêu cầu qua kỳ sát hạch nhân viên”.

Cho rằng việc làm của công ty đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi lích hợp pháp của mình, ông Trí quyết định khởi kiện ra Tòa án Nhân dân TP. Cà Mau.

Trong hai ngày 20 và 21.8, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Cà Mau cho rằng việc công ty chấm dứt hợp đồng lao động với ông Trí là không đúng. Tòa buộc công ty hủy tất cả các quyết định chấp dứt hợp đồng lao động, đuổi việc trước đây đối với ông Trí, đồng thời nhận ông Trí trở lại làm việc và bồi thường theo quy định với tổng số tiền trên 800 triệu đồng.

NHẬT HỒ