Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động vừa phối hợp với LĐLĐ TPHCM tổ chức tọa đàm “Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động công đoàn tỉnh, thành phố khi nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”. Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Cao Thắng, Chủ tịch Trường Đại học Công đoàn lưu ý, bối cảnh mới hiện nay đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức, đòi hỏi tổ chức công đoàn Việt Nam phải nghiên cứu và đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động cho phù hợp với việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và những quy định tại Bộ luật Lao động 2019 về sự ra đời của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở ngoài tổ chức công đoàn Việt Nam.

Nhiều ý kiến cho rằng, tổ chức công đoàn hiện quản trị theo chức năng, nhiệm vụ, chưa quản trị theo đối tượng mục tiêu, trong khi đối tượng ngày càng mở rộng. Do đó, cần phải thay đổi mô hình, hình thành ban đối tượng kết hợp với các ban cốt lõi, nghiên cứu mô hình Văn phòng của LĐLĐ tỉnh, thành phố tại các quận, huyện để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và thu kinh phí công đoàn…

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ TPHCM, trao quà cho các CNVCLĐ làm việc trong điều kiện khó khăn. Ảnh Đức Long
Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ TPHCM, trao quà cho các CNVCLĐ làm việc trong điều kiện khó khăn. Ảnh Đức Long

Có ý kiến cho rằng công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở còn bất cập, đối với cán bộ chuyên trách thì mới chỉ đào tạo lớp lý luận và nghiệp vụ công đoàn. Đối với cán bộ công đoàn cấp trên, nhất là ở công đoàn cấp tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương trở lên thì cán bộ công đoàn mới chỉ được chuyên môn hóa theo nhiệm vụ chuyên môn, trong khi đó, đoàn viên, người lao động khi có thắc mắc cần giải đáp, tư vấn, hỗ trợ thì chỉ biết phản ánh với cán bộ công đoàn, nên việc đáp ứng nhu cầu của người lao động chưa kịp thời.

Nhiều đại biểu cho rằng hoạt động công đoàn trong thời gian tới cần tập trung thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo cho người lao động; tập hợp đội ngũ và xây dựng tổ chức, tài chính công đoàn, thực hiện vai trò là thành viên hệ thống chính trị của Đảng… Đồng thời, cần phải đổi mới công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn, giúp cán bộ công đoàn nắm bắt nhanh hơn, nhiều hơn về kỹ năng làm việc và công tác công đoàn.

Nam Dương