Tham dự buổi làm việc có đồng chí Triệu Tài Vinh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Phan Văn Anh, Trần Văn Thuật. 

Báo cáo về triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3.9.2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới, đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, trọng tâm là công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tổng Liên đoàn đã tích cực, chủ động tham gia ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; phối hợp tổ chức tốt hội nghị người lao động; chú trọng tổ chức đối thoại để giải quyết những vấn đề cấp thiết mà doanh nghiệp, công nhân, lao động quan tâm.

Trong năm 2020, các cấp công đoàn ký kết mới được 1.919 bản thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp (đạt 84,87% chỉ tiêu năm 2020), nâng tổng số thỏa ước lao động tập thể được ký kết lên 33.769 bản (chiếm 67% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn)…, mang lại lợi ích cho hàng triệu người lao động, nâng số lao động được hưởng lợi ích từ các thỏa ước lao động tập thể lên hơn 5,8 triệu người…  

Về công tác tài chính công đoàn, chi tài chính cơ bản đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. Tỷ trọng chi tại các cấp công đoàn chuyển biến tích cực theo hướng tăng dần tại cấp công đoàn cơ sở. Năm 2019, tỷ trọng chi tại công đoàn cơ sở chiếm 76,9%, tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và đơn vị sự nghiệp chiếm 13,8%; tại Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương chiếm 8,7%; tại cấp Tổng Liên đoàn chiếm 0,6% trên tổng số chi. Nội dung, cơ cấu chi theo hướng trực tiếp chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn nói chung ngày càng chặt chẽ, chấp hành đúng kỷ luật tài chính, chế độ kế toán, không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn, dành nhiều hơn kinh phí chi phúc lợi cho đoàn viên và người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn báo cáo về các nội dung: Tài chính công đoàn; đổi mới hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tình hình thực hiện các Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương; tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trước bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, tích cực tham gia các công ước quốc tế, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; vấn đề lao động khu vực phi chính thức; các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gắn với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội có liên quan. 

Đồng chí Triệu Tài Vinh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị, sắp tới, hai bên cùng đôn đốc, giám sát thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước liên quan đến các vấn đề về kinh tế, công nhân, công đoàn. 

Đồng chí Triệu Tài Vinh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bảo Hân.
Đồng chí Triệu Tài Vinh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bảo Hân. 

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, trước bối cảnh mới, tổ chức công đoàn đang đứng trước thách thức rất lớn, đặt ra yêu cầu cần phải đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn. Tổ chức công đoàn tập trung vào chức năng cốt lõi là bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động thông qua xây dựng pháp luật, tư vấn pháp luật cho người lao động; thông qua thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể.... 

Đồng chí Nguyễn Đình Khang bày tỏ mong muốn ký quy chế phối hợp giữa hai bên; đồng thời đề nghị hai bên chọn một số vấn đề để tập trung nghiên cứu sâu, từ đó tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Bảo Hân