2 ca dương tính mới ghi nhận hôm nay là bệnh nhân số 721, là công nhân của Cty TNHH thực phẩm Sáng Ngọc, ở khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Thọ Quang. Một ca ở Công ty TNHH Sinaran Việt Nam.  

Ông Trần Văn Tỵ, Phó Ban quản lý các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, đã phối hợp với các trung tâm y tế địa pương  khử khuẩn, khoanh vùng, cách ly tập trung đối với các F1, tạm thời dừng hoạt động 14 ngày các khu vực sản xuất liên quan đối với các doanh nghiệp này.

Như vậy là đến thời điểm này, ở các khu công nghiệp Đà Nẵng đã có 10 công nhân ở các khu công nghiệp dương tính với virus SARS-CoV-2.

8 ca trước đó gồm 1 ở Công ty TNHH Kane-M Đà Nẵng (khu công nghiệp Hòa Khánh); 1 ca ở Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản miền Trung (khu công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang); 2 ở Công ty TNHH Sinaran Việt Nam (khu công nghiệp An Đồn); 2 ở Công ty THHH Matrix Việt Nam (khu công nghiệp Hòa Cầm); 1 ở Công ty THHH Kanzaki Việt Nam (Khu công nghiệp Hòa Khánh); 1 ở Công ty TNHH Vận tải Việt - Nhật.

10 ca dương tính nói trên đến thời điểm này có gần 200 F1 đã được cách ly tập trung để theo dõi.

Trong đợt này, có 1 ca quan đến khu công nghiệp Hòa Cầm là bệnh nhân 579 ở Công ty Trường Long. Tuy nhiên, bệnh nhân này không phải là nhân viên của Công ty Trường Long mà là người dân bên ngoài vào Công ty Trường Long để bán hàng ở căn tin. Hiện Công ty Trường Long đã cho nghỉ toàn bộ 20 lao động để phòng chống dịch.

Tường Minh