Tại chương trình, LĐLĐ thành phố trao tượng trưng kinh phí sửa chữa và xây dựng 30 nhà Mái ấm Công đoàn cho 30 đoàn viên, người lao động khó khăn về chổ ở. Đây là 30 nhà trong tổng số 90 nhà của “Công trình 90 Mái ấm Công đoàn” do LĐLĐ thành phố triển khai với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn, giúp đoàn viên, CNVCLĐ ổn định chổ ở, yên tâm lao động, công tác. Trước đó, 30 nhà đã được trao tại Lễ phát động Tháng Công nhân 2019, 30 nhà được trao tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và Tuyên dương chủ tịch CĐCS tiêu biểu. Tổng kinh phí của “Công trình 90 Mái ấm Công đoàn” gần 2 tỉ đồng.

Đây là năm thứ ba chương trình nghệ thuật phục vụ CNLĐ khu công nghiệp, chế xuất và nhân dân do LĐLĐ thành phố  Đà Nẵng phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao và các địa phương tổ chức với mong muốn góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ khu công nghiệp, chế xuất và nhân dân trên địa bàn.

Ngọc Chân