Tại buổi gặp, đồng chí Trần Văn Thuật đánh giá, trải qua 6 kỳ Đại hội, CĐ NHVN đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận và trở thành mái nhà chung tin cậy của đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng. Được sự chỉ đạo sát sao của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Ngân hàng NNVN, CĐ Ngân hàng VN đã luôn tích cực đổi mới phương pháp hoạt động để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của ngành Ngân hàng và của đất nước.

Đồng chí Trần Văn Thuật cũng mong muốn CĐ NHVN tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn.

Thay mặt CĐ Ngân hàng VN, đồng chí Nguyễn Văn Tân – Phó Chủ tịch Thường trực CĐ Ngân hàng VN đã gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, đã quan tâm, dành thời gian đến chúc mừng CĐ Ngân hàng VN.

Đồng chí Nguyễn Văn Tân thay mặt tập thể CĐ Ngân hàng VN cho biết sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao phó; CĐ ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tốt những thành tích đạt được, khắc phục khó khăn; đoàn kết, đổi mới, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành Ngân hàng và tổ chức CĐ phát triển bền vững. 

Trà Triệu