Tới dự có các đồng chí: Lê Minh Hưng - Uỷ viên T.Ư Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Ngân hàng Việt Nam; Nguyễn Kim Anh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 289 cá nhân điển hình tiên tiến.

Đồng chí Đào Minh Tú cho biết, hội nghị được tổ chức nhằm tôn vinh 289 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Họ là những người cán bộ lãnh đạo quản lý, người lao động giàu nghị lực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có nhiều thành tích và sáng kiến trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, cải tiến quy trình nghiệp vụ ngân hàng được ứng dụng trong việc điều hành chính sách tiền tệ, trong sản xuất và kinh doanh, góp phần xây dựng đơn vị, ngành ngân hàng phát triển hiệu quả và bền vững… Thông qua hoạt động tôn vinh, biểu dương nhằm khích lệ đoàn viên, người lao động trong ngành tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và cố gắng phấn đấu thi đua yêu nước, đạt hiệu quả cao.

Phát biểu tại hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng và Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Ngân hàng những năm qua. Đồng thời lưu ý, thời gian tới, các cấp công đoàn ngành Ngân hàng cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến để công tác thi đua và phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong ngành nói riêng và cả nước nói chung thực sự tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ. Coi trọng các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, sát hợp với nhiệm vụ đặc thù của ngành ở từng khu vực và từng đối tượng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

VIỆT LÂM