2019 là năm đầu tiên Công đoàn Cục H08 đi vào hoạt động khi được thành lập theo mô hình tổ chức mới của Bộ Công an. Với sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy, lãnh đạo Cục, Công đoàn Công an nhân dân, Ban Tổng giám đốc các doanh nghiệp thuộc Cục... công tác công đoàn và phong trào công nhân trong toàn Cục luôn được triển khai thống nhất, đạt nhiều kết quả cao. 

 
Đại úy Trần Xuân Lâm - Chủ tịch Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh.  

Báo cáo tại Hội nghị, Đại úy Trần Xuân Lâm - Chủ tịch Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh cho biết, năm 2019, Ban chấp hành Công đoàn Cục đã chỉ đạo và hướng dẫn các công đoàn cơ sở đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên và người lao động, nhằm xây dựng người đoàn viên CAND có phẩm chất chính trị vững vàng, rèn luyện tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật.

Bên cạnh đó, Công đoàn Cục đã làm tốt công tác chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động; đặc biệt là những đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

 
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết.  

"Năm 2019, thu nhập của cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động trong các đơn vị doanh nghiệp thuộc Cục H08 cơ bản ổn định; bình quân mức thu nhập đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng; các chế độ chính sách, tiền lương, BHYT, BHXH, BHTN... đối với cán bộ, đoàn viên, người lao động tại các đơn vị doanh nghiệp được thực hiện đầy đủ, kịp thời, môi trường làm việc của người lao động ngày càng được cải thiện" - Chủ tịch Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh thông tin.

 
 Thượng tá Vũ Mạnh Hà. 

Tham dự Hội nghị, Thượng tá Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công an nhân dân đánh giá cao kết quả thực hiện công tác đoàn và phong trào công nhân của Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh.

"Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh là công đoàn cấp trên cơ sở với 2.600 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 7 doanh nghiệp thuộc Cục. Đây là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại doanh nghiệp và phát triển công nghiệp an ninh thời gian tới. 

Năm 2019 là năm đầu tiên Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh hoạt động theo mô hình tổ chức mới. Tuy nhiên, Ban chấp hành Công đoàn Cục đã cố gắng, sớm ổn định tổ chức, làm tốt chức năng của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên.

Đặc biệt, các đồng chí đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung và tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ lần thứ nhất" - Thượng tá Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh. 

Cũng nhân dịp này, Công đoàn Công an Nhân dân đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân trong Cục H08 có thành tích hoạt động xuất sắc trong công tác công đoàn.  

Trần Kiều