Tại buổi phát động, đồng chí Vũ Mạnh Hà - Chủ tịch CĐ CAND báo cáo kết quả đạt được trong chăm lo đoàn viên, NLĐ trong Tháng Công nhân cũng như công tác ATVSLĐ, PCCN năm 2018. Phát động, hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019, đồng chí Vũ Mạnh Hà yêu cầu các cấp CĐ trong CAND chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nội dung trên; đề xuất các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả chăm lo lợi ích đoàn viên, phấn đấu “Mỗi CĐCS – một lợi ích đoàn viên”. 

Các cấp chủ động tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và tính cấp thiết của công tác đảm bảo ATVSLĐ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về ATVSLĐ với hình thức phù hợp và triển khai có hiệu quả Luật Lao động, Luật CĐ, Luật BHXH, BHYT, Luật ATVSLĐ… Chủ động phát huy và duy trì các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với công tác ATVSLĐ theo từng cấp CĐ. Nâng cao chất lượng phong trào “Xanh, sạch, đẹp – đảm bảo ATVSLĐ” ở cơ sở. Đề xuất với cấp uỷ kịp thời động viên khen thưởng đoàn viên, NLĐ có sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và đảm bảo ATVSLĐ…

CĐ CAND cũng đã quyết định khen thưởng cho 22 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tháng Công nhân và Tháng hành động ATVSLĐ năm 2018.

Các cụm, khối thi đua CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trong CAND đã ký giao ước thi đua.
Các cụm, khối thi đua CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trong CAND đã ký giao ước thi đua.

Đồng chí Nguyễn Văn Hường - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của CĐ CAND, đồng thời nhấn mạnh Tháng Công nhân và Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019 do CĐ CAND tổ chức là một hoạt động có ý nghĩa. Đây sẽ là hiệu lệnh thúc giục cấp uỷ đảng, lãnh đạo các cấp, cán bộ đoàn viên CĐ trong việc thực hiện công tác chăm lo NLĐ và đảm bảo thực hiện tốt công tác ATVSLĐ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong CAND.

Tại buổi phát động, các cụm, khối thi đua CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trong CAND đã ký giao ước thi đua. Ngoài ra, CĐ T34 và CĐ Bệnh viện 19.8 tổ chức diễn tập xử lý tình huống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn về tình huống TNGT giả định giữa 2 xe ô tô.

Vũ Hải