Trong năm 2020, Công đoàn Các Khu công nghiệp Long An và các CĐCS trực thuộc đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng nặng đến kinh tế - xã hội tỉnh Long An.

Hệ thống Công đoàn các Khu công nghiệp đã tổ chức 225 cuộc tuyên truyền cho gần 76.000 CNLĐ, trong đó tập trung tuyên truyền các chế độ chính sách pháp luật có liên quan đến người lao động. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên trên mạng xã hội Facebook, chủ động tham gia phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch, giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2020...

Công đoàn Các Khu công nghiệp Long An cũng tập trung tuyên truyền các chế độ chính sách cho lao động nữ, hướng dẫn CĐCS quan tâm bảo vệ lao động nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ..., không để người sử dụng lao động cắt giảm hợp đồng lao động do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An trao Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020. Ảnh: k.Q
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An trao Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020. Ảnh: k.Q

Bà Bùi Thị Ngọc Trang - Chủ tịch Công đoàn Các Khu công nghiệp Long An - cho biết, nhờ có phương pháp phù hợp, sự quan hệ gắn kết, phối hợp tốt với các doanh nghiệp và ngành chức năng địa phương, Công đoàn Các Khu công nghiệp Long An đã hoàn thành tốt công tác thu tài chính Công đoàn. Tổng thu tài chính Công đoàn Các Khu công nghiệp Long An năm 2020 ước đạt gần 160 tỉ đồng so với chỉ tiêu được giao hơn 141 tỉ đồng.

Phát huy thành tích năm 2020, bước vào năm 2021, Công đoàn Các Khu công nghiệp Long An tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tích cực phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An rà soát và hướng dẫn CĐCS doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nhất là việc tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ lao động ổn định, hài hòa trong doanh nghiệp; tích cực tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động; tiếp tục đẩy mạnh truyền thông đến CĐCS và CNLĐ trong hoạt động tuyên truyền tại CĐCS năm 2021; thành lập, củng cố và kiện toàn Ban nữ công quần chúng tại các CĐCS đủ điều kiện, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công quần chúng các cấp...

Từ kết quả đạt được phong trào công nhân và Công đoàn năm 2020, Công đoàn Các Khu công nghiệp Long An đã vinh dự được Tổng LĐLĐVN tặng Cờ Thi đua dành cho CĐCS vững mạnh, có phong trào thi đua xuất sắc (CĐCS Công ty TNHH Giày ChingLuh). LĐLĐ tỉnh Long An cũng tằng cờ, nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Công đoàn Các Khu công nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An Nguyễn Văn Quí đã biểu dương những kết quả, thành tích mà Công đoàn Các Khu công nghiệp Long An đã đạt được trong năm 2020. Đồng thời đề nghị Công đoàn Các Khu công nghiệp Long An quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ hướng về cơ sở, người lao động, như: Tổ chức thực hiện tốt các chương trình phục lợi cho công nhân lao động; vận động thành lập Công đoàn ở các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp có đủ điều kiện; vận động người lao động đóng góp vào Quỹ Tấm lòng vàng; giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ trong quan hệ lao động tại các doanh nghiệp...

Kỳ Quan