Theo báo cáo, năm 2020, nhiều địa bàn trong tỉnh Vĩnh Long bị xâm nhập mặn sâu vào nội đồng, làm ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân và đoàn viên công đoàn. Trong đó, xã Đồng Phú (huyện Long Hồ) là địa phương bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, nhiều diện tích đất canh tác bị ảnh hưởng, thiếu nước canh tác, cây trồng bị chết khô, mất mùa, nước sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng.

Sự hỗ trợ của Công đoàn Bộ Nội vụ sẽ góp phần giúp chinh quyền xã Đồng Phú kịp thời có nguồn kinh phí hỗ trợ nhân dân trên địa bàn nhanh chóng khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và sinh hoạt.

Thanh Thủy