Đồng chí Đinh Quang Chúc - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Đào Thị Mai Sen - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Công đoàn ngành, các đồng chí cán bộ công đoàn chủ chốt các công đoàn cơ sở trực thuộc. 

Trong năm học 2018-2019, các cấp công đoàn trong ngành đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp làm tốt công tác động viên cán bộ, nhà giáo và người lao động tích cực thi đua dạy tốt học tốt, yên tâm công tác, gắn bó với nghề, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn đều được triển khai thực hiện, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong đơn vị. Các chỉ tiêu đề ra trong năm học đều thực hiện đạt và vượt. Hoạt động công đoàn ngày càng thiết thực hơn, hướng về cơ sở, chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn.

Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là những điểm nổi bật trong hoạt động công đoàn của toàn ngành năm học vừa qua.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã sôi nổi thảo luận đánh giá những việc đã làm được, những hạn chế sau một năm hoạt động, kiến nghị một số giải pháp nhằm phấn đấu thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác công đoàn trong năm học 2019-2020.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Chúc – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Đào Thị Mai Sen – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao vai trò của tổ chức công đoàn từ cơ sở tới ngành trong việc quan tâm động viên, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cán bộ nhà giáo và người lao động, phối hợp với chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Đồng thời đề nghị Công đoàn ngành, các công đoàn cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong năm học 2019-2020. 

Ghi nhận và biểu dương thành tích đã đạt được, tại hội nghị đồng chí Đinh Quang Chúc - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho 3 tập thể và 4 cá nhân; Công đoàn ngành tặng Giấy khen toàn diện cho 6 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm học 2018-2019; Giấy khen chuyên đề “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” cho 21 cá nhân.

LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn