Theo Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ thời gian hoạt động lâm thời, Ban Chấp hành CĐCS đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các mặt hoạt động. Trong đó thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CCVCLĐ; phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt quy trình công tác cán bộ; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 26 lượt đoàn viên với số tiền trên 17 triệu đồng; tích cực chăm lo cho con đoàn viên, CNVCLĐ nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu với số tiền gần 23 triệu đồng…

Với nhiệm kỳ 2020 - 2022, Đại hội thống nhất đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp để phấn đấu thực hiện hoàn thành 8 chỉ tiêu. Trong đó trọng tâm  là tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc và CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên….

Đại hội bầu Ban chấp hành CĐCS khoá I, nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 5 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành  đã bầu đồng chí Hoàng Thủy Ngân giữ chức Chủ tịch CĐCS Cục Quản lý thị trường.

L.Châu