Tham dự buổi tập huấn, gần 200 đại biểu là cán bộ công đoàn cơ sở được tìm hiểu 3 chuyên đề: Những điểm mới, đáng chú ý trong các văn bản liên quan đến Luật phòng chống tham nhũng năm 2018. Chuyên đề về triển khai các nội dung chính của Nghị định số 159/2016/NĐ - CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, hướng dẫn nghiệp vụ về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Ngoài ra, Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lương Đức Sơn (Sở Y tế Thái Bình) thông tin tới các đại biểu chuyên đề về kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản với các nội dung liên quan đến kế hoạch hóa gia đình, những chính sách pháp luật liên quan đến công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.

Thông qua tập huấn, cán bộ công đoàn trang bị kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ hoạt động công tác công đoàn. Từ đó, thực hiện tốt hơn nữa các chức năng của tổ chức công đoàn trong thời gian tới.

Bá Mạnh