Cụ thể, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở khẩn trương rà soát, nắm bắt tình hình lao động, việc làm của NLĐ trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch COVID -19, đặc biệt CNLĐ trong các DN bị ảnh hưởng trực tiếp về xuất nhập khẩu, nguyên liệu sản xuất, lao động; DN có vốn đầu tư nước ngoài như Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia...và đội ngũ giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn. Trên cơ sở đó thống kê số CNLĐ tại các DN, giáo viên tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập bị mất việc làm hoặc thiếu việc làm, chậm trả lương, trả thưởng, đóng BHXH, BHYT, BHTN...để có biện pháp đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Chỉ đạo CĐCS phối hợp người sử dụng lao động ổn định quan hệ lao động. Tuyên truyền, vận động NLĐ chia sẻ, đồng hành cùng DN vượt qua khó khăn, thách thức trong SXKD; duy trì các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNLĐ. Phối hợp người sử dụng lao động xây dựng phương án lao động, tìm kiếm nguồn nguyên liệu và DN phụ trợ trong nước nhằm giảm bớt khó khăn, ổn định SX và đề phòng trường hợp dịch COVID -19 tiếp tục kéo dài gây nguy cơ hết nguồn nguyên liệu, DN phải ngừng SX, cắt giảm lao động...

Được biết đây là thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, Thành uỷ Hà Nội về đảm bảo ổn định tình hình quan hệ lao động, đời sống việc làm của CNLĐ trước tình hình dịch COVID -19 gây ra

Kiều Vũ