Trong 10 năm qua, toàn ngành có 969.174 sáng kiến kinh nghiệm, 290.675 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế, có giá trị làm lợi cao. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An đánh giá cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đồng thời đề nghị CĐ Giáo dục VN tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng GDĐT. Tại hội nghị, BCH CĐ Giáo dục VN đã tặng Cờ thi đua cho 7 tập thể, tặng bằng khen cho 91 tập thể và 189 cá nhân xuất sắc trong cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” giai đoạn 2008-2018. 
X.TRƯỜNG